”Det bästa med Kognitiva Teamet Rehab är att vi är snabba. Remisserna åtgärdas samma dag eller dagen efter. Inom några veckor är patienterna i behandling”

 Kognitiva Teamet Rehab 

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig kronisk smärt diagnos.

På Kognitiva Teamet Rehab specialistmottagning arbetar  leg. specialistläkare, psykologer, sjukgymnaster, psykoterapeuter med ACT och KBT kompetens, arbetsterapeuter och vårdadministratörer. Alla våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av stress- och smärtproblematik.

Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering.

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB .  arbetar även med psykologiska insatser för primärvården i centrala Stockholm, företag, organisationer och privatpersoner. Företaget ägs av VD/verksamhetschef Anette Sjödin som är beteendevetare/leg psykoterapeut och handledare i KBT. Anette har även examen från RMI Berghs och IHR. Anette har sedan 2003 arbetat med psykologisk behandling och drivit KBT psykologmottagning.

Besök gärna våra andra webbsidor för att få veta mer om våra övriga verksamheter:

Kognitiva Teamet
Kognitiva Teamet Primärvård

Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede

Besöksadress: Sandsbrogsvägen 52, bv.

Tel: 08-6000 300
Fax: 600 43 00

info@ktrehab.se

VD: Anette Sjödin. leg. psykoterapeut KBT/ACT
Mobilnummer: 0707 609 919
Epost adress: anette.sjodin@kognitivateamet.com

 

Kognitiva Teamet Rehabs vision och DNA

Visionen hjälper oss att fokusera på att leverera de bästa möjliga evidensbaserade vård, ge det bästa omhändertagande, agera professionellt som leder till våra patienters ökande livskvalité och ökad aktivitetsgrad.

Vi har en uppsättning värderingar som inte bara stöder vår vision och sätt att tänka
Vårt  DNA som företag.

– Evidensbaserad vård
– Vi anstränger oss lite extra
– Patienten i fokus
– Samarbete med patienten och andra intressenter
– Kvalificerad teamarbete
– Bästa möjlig vård och omhändertagande
– Service är viktigt
– Vi ser potentialen i varje människa
– Snabba och effektiva vårdprocesser
– Aktör i framkanten

Kognitiva Teamet Rehabs miljöpolicy

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta.

Ett hållbart samhälle kräver ett aktivt miljöarbete. Verksamheten har därför ett system för detta. Systemet är införlivat i det dagliga arbetet. Produkter, transporter och avfallshantering ska vara anpassade till arbetet för ett hållbart samhälle.

 

Kognitiva Teamet Rehabs miljöarbete:

  • Vi har en uppdaterad miljöutredning och miljöaspektbedömning.
  • Vi är uppdaterade på gällande miljölagstiftning
  • Vi följer Region Stockholms styrande principer för miljöarbete enligt

Miljöprogram 2017-2021

  • Vi har rutiner och instruktioner för att minimera risken för olyckor inom företaget som kan resultera i skador på miljön.
  • Vi bedriver en avfallshantering inom företaget som på sikt minskar osorterat avfall.
  • Vi använder energi och förbrukningsvaror medvetet och effektivt
  • Vi tar miljöhänsyn i våra inköp och strävar efter återvinning
  • Vi arbetar systematiskt med miljömål, uppföljning och utvärdering av miljömål.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar