”Det bästa med Kognitiva Teamet Rehab är att vi är snabba. Remisserna åtgärdas samma dag eller dagen efter. Inom några veckor är patienterna i behandling”

 Kognitiva Teamet Rehab 

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärtdiagnos. Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering.

På Kognitiva Teamet Rehab arbetar  leg. specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, psykoterapeuter med ACT och KBT kompetens, arbetsterapeuter samt administrativ personal. Alla våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av utmattning- och smärtproblematik.

Verksamhetschef: Anna-Karin Thysell, leg fysioterapeut spec. mental hälsa
Epost adress: anna-karin.thysell@ktrehab.se

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB arbetar även med psykologiska psykosocial primärvård, Kognitiva Teamet ADHD samt med företagshälsovård.

Besök gärna våra andra webbsidor för att få veta mer om våra övriga verksamheter:

Kognitiva Teamet
Kognitiva Teamet Primärvård
Kognitivateametadhd.se

Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede

Besöksadress: Sandsborgsvägen 52, bv.

Tel: 08-6000 300
info@ktrehab.se

 

Kognitiva Teamet Rehabs vision och DNA

Visionen hjälper oss att fokusera på att leverera de bästa möjliga evidensbaserade vård, ge det bästa omhändertagande, agera professionellt som leder till våra patienters ökande livskvalité och ökad aktivitetsgrad.

Vi har en uppsättning värderingar som inte bara stöder vår vision och sätt att tänka
Vårt  DNA som företag.

 • Vår rehabilitering skall följa beprövad erfarenhet, följa patientsekretess-, etiska regler enligt rekommendationer i svensk sjukvård och vi skall fullfölja vårt uppdrag och arbete i enlighet med detta.
 • Vi får bra behandlingsresultat.
 • Vi har ett ”Dream team”, och med hårt arbete och engagerade medarbetare når vi vår vision om att ”vara bäst”.
 • Vi levererar den bästa möjliga vården varje dag.
 • Vi är en pålitlig och kompetent vårdenhet med snabba och effektiva vårdprocesser
 • Vi anstränger oss lite extra
 • Vi har korta väntetider
 • Vi ger snabb återkoppling och ett snabbt omhändertagande till både patient och remittent.
 • Det är lätt att komma i kontakt med oss
 • Vi har en varm och välkomnande miljö med proffsigt bemötande
 • Kvalificerat teamarbete
 • Aktör i framkanten
 • Vi arbetar systematiskt med miljömål, uppföljning och utvärdering av miljömål.