Välkommen som patient du kan göra en digital anmälan nedan

Problem med långvarig smärta eller stress? Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för utredning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom.

Du kan komma till oss på s.k. egenanmälan direkt via länken nedan. Du kan även komma på remiss från din husläkare eller annan specialistläkare eller vårdgivare. Egenanmälan och remiss behandlas lika.

Du blir då kallad till ett första besök och får träffa teamet som består av läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av långvarig smärta: Egenanmälan smärtrehab

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av utmattning: Egenanmälan utmattning

Om du inte kommer åt länkarna ovanför finns följande blanketter för egenanmälan i PDF-format att skriva ut:

Klicka här för blankett egenanmälan smärtrehab.

Klicka här för blankett egenanmälan utmattning.

Vi behandlar din anmälan och återkommer inom kort.

Läs mer