Patientavgifter

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Frikort gäller hos oss. Avgifterna för besök hos oss är enligt Stockholms läns landstings taxa.

Det innebär att om du är remitterad till oss av husläkare kostar det första läkarbesöket 150 kr (om du inte har frikort).

Om du är remitterad från en annan vårdgivare eller har sökt med egenanmälan kostar det första läkarbesöket 350 kr (om du inte har frikort).

Övriga besök kostar enligt följande:

Besök hos läkare: 350 kr

Besök hos fysioterapeut eller arbetsterapeut: 200 kr

Besök hos psykolog eller psykoterapeut: 100 kr

Sent återbud (senare än 24 h innan besöket) eller uteblivna besök faktureras med beloppet för besökskostnaden (frikort gäller ej för detta).

Läs mer om patientavgifter via länken nedan

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/patientavgifter-i-stockholms-lan/