Välkommen som patient!

Problem med långvarig smärta eller stress? Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för utredning och multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Frikort och patientavgifter gäller.

Du kan komma till oss på egenanmälan direkt via länken nedan. Du kan även komma på remiss från din husläkare, specialistläkare eller annan vårdgivare. Egenanmälan och remiss från remittent behandlas lika.

Egenanmälan för dig som söker för utmattning

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av utmattning:
Egenanmälan utmattning

Egenanmälan för dig som söker för smärta

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av långvarig smärta:
Egenanmälan smärtrehab

Om du inte kommer åt länkarna ovanför finns följande blanketter för egenanmälan i PDF-format att skriva ut:

Klicka här för blankett egenanmälan smärtrehab.

Klicka här för blankett egenanmälan utmattning.

Vi behandlar din anmälan och återkommer inom kort.

Läs mer

Rehabprocessen hos oss

Din behandling & rehabilitering
Du får ta del av ett rehabiliteringsprogram som pågår i cirka 16 veckor, två till tre dagar i veckan beroende på insatser. Tillsammans med ditt team formulerar du mål och delmål för din rehabilitering.  Det kan handla om vid smärttillstånd att du ska återfå och träna upp basala funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Vid långvarig  smärta kan det handla om att lära dig leva och leva ett värdefullt liv med din smärta.

Vid utmattningssyndrom handlar det om att få hjälp med en gynnsam återhämtning och att lära dig att utveckla nya beteendestrategier för en mer hållbar livsföring.

I behandling- & rehabiliteringsprogrammet ingår sammankomster i grupp, individuella möten med fysioterapeut, psykolog och/eller läkare. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som såsom KBT – Kognitiv Beteendeterapi, ACT – Acceptance and commitment therapy, avspänningsmetoder, basal kroppskännedom, mindfulness, medicinsk yoga, individuellt anpassat rörelseträning, stabilitetsträning, fysisk aktivitet, sömn- & smärtskola. Du träffar psykologen och sjukgymnast både individuellt och i grupp. Besöken ske både digitalt och på mottagningen.

Läs mer

 

Kognitiva Teamet Rehabs team

Består av leg. specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri, leg. sjukgymnast med specialistkompetens smärta, leg. psykolog och psykoterapeut med ACT och KBT kompetens, mindfulness- & medicinsk yogainstruktörer, docent i klinisk psykologi/leg. psykoterapeut KBT specialist PTSD, leg. arbetsterapeuter, handledare i ACT & KBT. Våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av stress- och smärtproblematik.

Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering

Läs mer