10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Hur går det till att komma till oss

Så här går det till att söka till oss

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för bedömning och multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom. Du kan komma till oss på remiss från din husläkare, specialistläkare eller annan vårdgivare. Du kan också söka själv genom en egenanmälan.

Din egenremiss granskas av specialistläkare/fysioterapeut/psykolog, som bedömer om vi kan hjälpa dig. Därefter kan du bli kallad för ett mottagningsbesök, alternativt få ett skriftligt svar där vi hänvisar till annan vårdgivare. Om vi bedömer att du inte ska kallas till oss kan det t ex bero på att du sökt för en problematik som ligger utanför vårt uppdrag eller att vi bedömer att dina besvär bättre behandlas på annan enhet.

På bedömningsbesök träffar du läkare, psykolog och fysioterapeut för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Från 18 mars 2024 är det remisstopp. Vi tar inte emot remisser för tillfället.

Inloggningsida för Smärtrehab