10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Långvarig huvudvärk

Återkommande huvudvärk

Lider du av svår, långvarig huvudvärk och trötthet som inte ger med sig? Huvudvärk är en vanlig åkomma som de flesta kan uppleva någon gång. Sömnbrist, vätskebrist, stress, för mycket alkohol eller att du druckit mindre kaffe än du brukar kan ge huvudvärk. Tillfällig huvudvärk lindras ofta av receptfria smärtstillande läkemedel, cirkulations – eller avspänningsövningar.

Vid återkommande problem med långvarig huvudvärk är det däremot viktigt att veta vilken typ av huvudvärk det handlar om för att kunna behandla rätt. 

Olika typer av huvudvärk

Det finns olika typer av huvudvärk som kan delas in i olika kategorier. Läs mer om dessa nedan. 

Migrän 

Migrän är en kronisk, delvis ärftlig neurologisk sjukdom, så kallad neurovaskulär huvudvärk. Obehandlat migränanfall pågår vanligtvis mellan 4 och 72 timmar. Mellan migränattacker är patienten i regel besvärsfri. Migrän engagerar både nervtrådar och blodkärl i huvudet och vissa signalsubstanser spelar även roll i utveckling av migränhuvudvärk.

Vid ett migränanfall sänks smärttröskeln i nerven så att normala känselstimuli som tex beröring på huvudet, ljud och ljus upplevs som smärtsamma. 

Exempel på faktorer som kan trigga ett migränanfall är:

  • Långdragen stress
  • Starkt ljus eller starka dofter
  • Hormonsvängningar (menstruation, ägglossning)
  • Vissa födoämnen som rödvin, ost och choklad
  • Oregelbundna tränings- och sömnvanor
  • Väderomslag
 

 Ca 10% av de som har migrän som kommer i episoder försämras och utvecklar tätare anfall i kombination av en mer konstant huvudvärk i bakgrunden som kan likna spänningshuvudvärk. Detta tillstånd kallas för kronisk migrän och definieras av att man under minst 3 månaders tid har minst 15 huvudvärksdagar per månad varav 8 eller fler ska vara av migräntyp. Riskfaktorer för detta kan vara stress, övervikt, depression och eller att man även har något annat långvarigt smärttillstånd

Läkemedelsutlöst huvudvärk 

Många personer med huvudvärk och eller migrän konsumerar stora mängder av värktabletter. Detta kan i sin tur utlösa vad man kallar för läkemedelsutlöst huvudvärk. Ibland är det nödvändigt att ta bort alla värktabletter för att få en bild av den ”verkliga” huvudvärken

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk känns oftast på båda sidorna av huvudet. Den är tryckande och molande. Det kan kännas som om du har en trång mössa på dig. Spänningshuvudvärk blir inte värre av fysisk aktivitet.  

Den vanligaste orsaken till spänningarna är stress av olika slag. Troligen märker man inte ens att man spänner sig. Ofta får man sekundärt en ökad spänning i käk-, huvud- eller nackmuskler. Om huvudvärken kommer flera gånger per månad och pågår i flera timmar/dygn kan det leda till lidande, nedsatt funktion och arbetsförmåga. Skulle huvudvärken återkomma under 15 eller flera dagar per månad och pågå under minst tre timmar betraktas den som svår, kronisk spänningshuvudvärk.

Hortons huvudvärk/Klusterhuvudvärk

Hortons huvudvärk kommer i perioder med flera attacker efter varandra. Varje attack pågår i femton minuter och upp till tre timmar. Attackerna börjar oftast med smärta i eller bakom ena ögat. Smärtan är oftast så intensiv och stark att du inte klarar att vara stilla utan måste hålla dig i rörelse hela tiden som attacken pågår. Orsaken till klusterhuvudvärk är inte klarlagd men tros vara relaterad till störning i hypotalamus (nervcellsgrupp) i hjärnan som reglerar bla sömn, dygnsrytm och smärta.

Långvarig huvudvärk - behandling

Oftast kan allmänläkare på vårdcentralen göra grundläggande utredning och behandling av långvarig huvudvärk. Om detta inte är tillräckligt kan man remiss skickas till neurolog eller smärtspecialist. Det finns olika förebyggande behandlingar mot huvudvärk och migrän. Motion, stresshantering, avspänning är några exempel. Fysioterapeuter kan hjälpa till med hållningsträning och symtomlindrande behandling vid sidan av läkemedel. 

Att leva med kronisk huvudvärk

Det kan vara påfrestande att lida av konstant ihållande huvudvärk. Många patienter med långvarig huvudvärk och trötthet utvecklar ångest och/eller depression. Att få hjälp i form av samtalsstöd hos en kurator eller psykolog eller vända sig till en patientförening som till exempel Huvudvärksförbundet där kan du komma i kontakt med andra som har sjukdomen kan då kännas stöttande.

Om smärtan känns svår att hantera

Besväras du av långvarig huvudvärk trots att du blivit utredd och fått hjälp med medicininställning och förebyggande åtgärder? 

Det finns risk för att utveckla ett så kallat långvarigt smärtsyndrom om du har ont under en längre tid eller om du har smärtor vid upprepade tillfällen under lång tid. Smärtsystemet förändras och får en ökad känslighet, sensitisering, som gör att smärtan både kan kännas starkare och sprida sig till andra delar av kroppen även om där inte finns någon skada. 

Långvarig smärta kan påverka ditt mående på flera sätt. Konstant huvudvärk och trötthet kan leda till oro, nedstämdhet och sämre minnes- och koncentrationsförmåga.

Hur du mår påverkar din smärtupplevelse. 

Smärta är svårare att hantera för den som inte är i psykisk balans och det kan i sin tur bidra till att smärtan håller i sig och blir långvarig. Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta kan då hjälpa genom att du får träffa ett team specialiserat på smärta med läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Långvarig huvudvärk skapar ofta svårigheter att göra sådant som annars hade varit självklara delar av en aktiv och meningsfull vardag. Rehabiliteringen handlar om att träna upp sin förmåga att hantera smärtan på ett effektivt sätt. Att öka sin möjlighet att göra annorlunda i situationer med smärta eller annat obehag, för att kunna leva mer i linje med sina livsvärden

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. I vår smärtrehabilitering erbjuder vi dig som har en långvarig smärtproblematik som utvecklats från problem med spänningshuvudvärk/migrän att delta i ett rehabiliteringsprogram i grupp med andra som har liknande besvär.

Du behöver ingen remiss för att komma hit men du behöver ha blivit utredd av läkare och provat symtomlindrande behandling tidigare. 

Inloggningsida för Smärtrehab