10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Långvarig smärta

Vad är långvarig smärta?

Långvarig smärta är en egen sjukdom och innebär att du har haft ont varje dag under en period mellan tre och sex månader. Smärtan kan sprida sig till olika delar av kroppen och förvärras av fysisk ansträngning. I vissa fall kan man inte hitta en tydlig orsak till smärtan men ofta rör det sig om sjukdomar som reumatism, artros, migrän och fibromyalgi. Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan hantera smärta, och vilka behandlingsmetoder vi erbjuder.

Symtom

Långvarig smärta kan ge symtom som trötthet, oro, nedstämdhet och sämre minnes- och koncentrationsförmåga. Hur du mår påverkar din smärtupplevelse. Smärta är svårare att hantera för den som inte är i psykisk balans och det kan i sin tur bidra till att smärtan håller i sig och blir långvarig. Att bli trött av smärta är en mycket vanlig reaktion och kan påverka ens energinivå och välmående.

Sensitisering

Vid långvarig smärta i kroppen ökar känsligheten i smärtsystemet vilket kan leda till att smärtan stiger. Detta kallas “central sensitisering” inom medicinsk terminologi och kan påverka smärtupplevelsen negativt. Kroppens egna smärtlindrande system fungerar sämre, och vanliga smärtlindrande mediciner har även sämre effekt. Andra mediciner som dämpar signaler i hjärnan kan ge bättre smärtlindring.

Hur smärtsignaler fungerar:

  • Smärtsignalerna startar i kroppen när smärtnerverna stimuleras.
  • I ryggmärgen kopplas smärtimpulserna om till nya nervbanor, som leder smärtsignaler vidare till hjärnan och till musklerna.
  • Musklernas reaktioner kallas för reflexer. Ett exempel på det är att man drar undan handen som lagts på en het platta redan innan man hunnit känna att det gör ont.
  • Signalerna som når hjärnan bearbetas och tolkas där. Hjärnan gör oss medvetna om vad vi upplever och vi kan sätta smärtan i ett sammanhang.
  • Hjärnan skickar också ut signaler om hur kroppen ska reagera på smärtupplevelsen.

Akut och långvarig smärta – Vad är skillnaden?

Smärta kan delas in i akut och långvarig smärta. Medan långvarig smärta, eller kronisk värk som det också kallas, betraktas som en sjukdom som håller i sig under en längre period, kan akut smärta bero på exempelvis en tillfällig vävnadsskada, en inflammation eller en operation.

Nedan har vi listat ett antal andra punkter som särskiljer akut smärta från långvarig smärta:

  • Akut smärta beror till exempel på en vävnadsskada, en inflammation eller en operation. Den varar från en kort stund upp till några veckor. 
  • Vanliga smärtlindrande mediciner som Alvedon och Ipren brukar ha god effekt på akut smärta.

Att leva med någon som har långvarig smärta -
Bra att veta

Som anhörig kan det vara svårt att veta hur man kan finnas till hands för en person som lider av långvarig smärta. Smärtan kan ta sig i uttryck på flera sätt, och behovet av stöd kan se olika ut för olika individer. Läs om vad som är bra att tänka på och lär dig mer om att leva med någon som har långvarig smärta.

Smärtan frestar på relationen

Det är inte alltid enkelt att leva med någon som har långvarig smärta. Det är svårt att veta om man ska hjälpa till eller hålla sig undan. För mycket hjälp kan göra personen mer passiv och leda till ännu mer lidande. Samtidigt kan personen få skuldkänslor över att till exempel inte kunna göra hushållsarbete och frestas då att ta i för mycket, vilken kan leda till att hon eller han blir liggande i flera dagar. Det är viktigt att var lyhörd– olika personer behöver olika former av stöttning.

Trött av rehabilitering

Du som är anhörig kan ha i minnet att smärtrehabiliteringen kräver mycket energi och engagemang. Ofta blir personen väldigt trött av smärtan, som också kan öka under en tid. Tänk på att rehabiliteringen är början på en större förändring och att ni tillsammans får fortsätta processen.

Meningsfulla sysslor

Om man har något meningsfullt att göra mår man också bättre. Det förändrar de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar upplevelsen av smärtan. Rörelse påverkar också kroppen och hjärnan positivt – man mår bättre både fysiskt och psykiskt. Uppmuntra gärna den som har långvarig smärta till enkel vardagsmotion och avslappningsövningar.

Det är viktigt att ha roligt

De flesta som har långvarig smärta säger att de nästan glömmer bort att ha ont när de gör något roligt. Därför är det viktigt att fortsätta göra saker som är lustfyllda. Vad har ni tidigare tyckt om att göra? Går det att göra nu med, fast i lite mindre skala? Om ni tidigare gick långa promenader kan ni gå en kort sväng nu. Var uppfinningsrik och tänk på att det är bättre att göra lite än ingenting alls.

Behandling

Om du lider av långvarig smärta som inte syns men som påverkar dig i vardagen, finns det en rad olika behandlingsmodeller. En av dessa metoder är ACT – en behandling som syftar till att acceptera smärtan, snarare än att ta bort eller minska den. Metoden handlar om att förändra ett beteende och att på så sätt kunna hantera smärtan. Läs mer om vår ACT-behandling här. 

Om vår smärtrehab

Vid långvarig smärta kan du även vända dig till oss för behandling och rehabilitering genom vår smärtrehab. När du har sökt dig till oss via en egenremiss eller fått en remiss av en läkare blir du kallad för en bedömning för att se om rehabprogrammet kan vara lämpligt för dig. I bedömningsteamet träffar du läkare, fysioterapeut och psykolog. Din egenremiss för smärtrehabilitering behandlas på samma sätt som läkarens remiss. Läs mer om vår rehabiliteringsprocess nedan.

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta – Så fungerar det

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta är en behandlingsform där vi kombinerar fysioterapi och KBT-övningar för livsstilsförändringar, ökar kunskapen runt smärta och ger verktyg för att hantera livet med långvarig smärta. Metoden kombinerar olika typer av behandlingar som kan hjälpa till att minska smärtan. Genom fysioterapi är målet att återställa din fysiska funktion, rörlighet och styrka, men även att förändra ditt tankemönster gällande smärtan.

Rehab i grupp

 Hos oss arbetar flera professioner  med rehabilitering i gruppformat.  I gruppen har man möjlighet att lära av varandra och känna igen sig i andra, vilket brukar kännas stärkande och bidra till positiv hälsoutveckling. Du träffar läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog. Rehabprogrammen består av både gruppbehandling och individuella besök. Vi arbetar med vetenskapligt belagda metoder som KBT, ACT-behandling, mindfulness, anpassad fysisk aktivitet, kroppskännedom, ergonomi och hållbar arbetsåtergång.

Hållbar arbetsåtergång

 I samband med rehabprogrammet är många helt eller delvis sjukskrivna eller har förebyggande sjukskrivning under behandlingen.

Målsättning

Det övergripande målet för behandlingen är att du skall få ökad livskvalitet och ökad aktivitets- och arbetsförmåga genom att kunna hantera din smärta. Du formulerar dina specifika mål i samarbete med ditt behandlingsteam.

Du behöver ingen remiss du kan söka till oss direkt

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.
Du behöver ingen remiss för att komma hit. Klicka på en av knapparna nedan för att söka hit. Välkommen!

Behandlare berättar

behandlare berattar

Verksamhetschef/fysioterapeut Anna-Karin Thysell

– Våra patienter blir mer harmoniska fastän de har ont. De lär sig att hantera sin smärta och finner fram till ett nytt må-bra-läge.

Det säger fysioterapeuten Anna-Karin Thysell,Verksamhetschef på Kognitiva Teamet Rehab i Enskede.

– Vi kan inte bota smärtan och jobbar inte med smärtlindring. I stället försöker vi tillsammans med patienten finna sätt att förhålla sig till sin smärta, Att hjälpa dem att hitta en ny balans i tillvaron med aktiviteter och återhämtning. Mycket gäller det att vara snäll mot sin egen kropp, lyssna noga på den, sätta gränser och inte bli rädd för sin smärta. Det är viktigt att snart komma tillbaka till sitt sociala liv och få en bra livskvalitet.

Både fysioterapeuter och psykologer på Kognitiva Teamet Rehab arbetar utifrån ACT (acceptance and commitment therapy), en form av kognitiv beteendeterapi, KBT, där fokus är att identifiera och ta konkreta steg i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet.

– Våra smärtpatienter har ibland fått höra att det är en inbillningssjuka. Och det har också gjort att de ifrågasätter sig själva. När vi under vår rehabilitering kan hjälpa dem med en förklaringsmodell kring långvarig generell smärta genom att berätta om central sensitisering eller överretbarhet och fel på ”smärtbromsen”, känner de sig lättade.

Anna-Karin Thysell har arbetat med långvarig smärta och stressproblematik i mer än tio år. Hon betonar att smärtproblematik och mental ohälsa ofta hör ihop. Smärtan kan vara sammankopplad med trötthet, stelhet och dålig sömn. Oro och bristande kunskaper om orsaker till smärtan kan leda till kraftigt sänkt aktivitetsnivå eftersom man vill undvika aktiviteter som gör att smärtan ökar och risken finns då för att en rörelserädsla utvecklas, vilket i sin tur medför sämre kondition, muskelfunktion och allmän hälsa.

Drygt hälften av rehabiliteringen består av fysioterapi- och psykologträffar i grupp. Under fysioterapiträffarna genomförs fysisk aktivitet med uppvärmningsövningar till musik och cirkelträning mellan olika stationer, där övningarna anpassas efter patienternas individuella förmågor. För en del handlar det om att våga övervinna sin rörelserädsla och ta i lite mer. För andra gäller det att ta det lite lugnare i sin träning. Varje grupptillfälle har även ett teoritema som smärtfysiologi, sömn och fysisk aktivitet.

– Det finns ofta ett starkt inslag av stressproblematik hos patienterna. Oro, inre och yttre krav ger en ökad anspänning i kroppen. Under gruppträffarna får deltagarna prova olika tekniker för att själv kunna reglera sin spänningsbalans. Det handlar då om djupa andetag, progressiv avspänning när man spänner en muskel i taget och sedan slappnar av samt mindfulnessövningar som kroppsscanning, när man blir mer medveten om känslor och förnimmelser i kroppen.

Ett återkommande inslag är kroppskännedomsträning.  Genom enkla övningar i liggande, sittande och stående tydliggörs egna hållnings- och rörelsemönster. Syftet är att bli mer kroppsmedveten, hitta metoder att använda sin kropp på bästa sätt och tydliggöra egna behov. I stället för att tidigare bara ha sett kroppen som något besvärligt med värk och en rad problem kan patienten genom övningarna hitta sina kroppsliga resurser och få en mer positiv bild av sig själv.

 Att rehabiliteringen sker i grupp är läkande i sig. Deltagarna inser att de inte är ensamma om att ha ont och de stöttar och peppar varandra.

Hur vet du att patienterna mår bättre?

– De vågar mer, är inte så försiktiga längre. De tar upp sitt sociala liv igen, testar på att göra saker fastän de har ont, men i andra doser. Och de blir snällare mot sig själva. De lyssnar och tar hänsyn till kroppens signaler och behov. Oron blir mindre och de blir gladare fastän de fortfarande har ont

Vanliga frågor och svar

Vad betyder långvarig smärta?

Långvarig smärta betyder att man upplever smärta som varat under en period mellan tre och sex månader. Smärtan kan sprida sig till olika delar av kroppen och kan förvärras av fysisk ansträngning.

Vad beror långvarig smärta på? 

Långvarig smärta beror på en kombination av fysiska, psykologiska och sociala faktorer. Det kan orsakas av en skada, en sjukdom eller ett tillstånd som påverkar nervsystemet, musklerna eller skelettet, såsom artrit, fibromyalgi eller migrän.

Vad gör man åt långvarig smärta? 

Långvarig smärta kan exempelvis behandlas med ACT. Behandlingen syftar till att acceptera smärtan, snarare än att ta bort den. Metoden går ut på att förändra et beteende för att på så sätt kunna hantera smärtan. Behandlingsmetoden anpassas efter dina individuella behov.

Hur påverkar långvarig smärta kroppen?

Långvarig smärta påverkar kroppen genom exempelvis sömnlöshet, depression, försämrad fysisk funktion, hormonella förändringar och försämrat immunförsvar.

Vad är kronisk smärta?

Kronisk smärta är detsamma som långvarig smärta. Idag används begreppet ”långvarig smärta” mer frekvent.

Inloggningsida för Smärtrehab