Mindfulness

MEDVETEN NÄRVARO – MINDFULNESS

Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre scen.  Vara medvetet närvarande i nuet ger en större självinsikt och ökar också våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål. Vem är det som bestämmer i ditt liv? i denna övning ligger fokus på hur man styr sin koncentration och uppmärksamhet. Begreppet mindfulness, knyter an till de zenbuddhistiska traditioner och har visat vara effektiv i modern västerländsk psykoterapi.

Minfulness – Medveten närvaro, är en utbildning för att minska stressen och ökat välbefinnande. Genom att träna sig i medveten närvaro får vi en större självinsikt, detta bidrar till att vi ökar våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål.

 

Medicinsk yoga gör att man sover bättre och får ner stressnivån

Medicinsk yoga fokuserar på att töja, böja och stretcha

Den medicinska yogan är utvecklad ur den klassiska kundaliniyogan och är mycket terapeutiskt med mjuka fysiska yogaövningar där fokus ligger på att töja, böja och stretcha. Man fokuserar alltid på andningen, använder sig av mantra, meditation och djupavslappnande övningar. Detta har visat sig passa särskilt bra för människor med smärta.

Andningen är en viktig del av yogan eftersom den har en så stor påverkan på hela kroppen. Fel andningsteknik gör att kroppen stressas och man får svårare att slappna av. Med en kontrollerad, lugn och avslappnad andning får syret i blodet lättare att passera ut till cellerna, vilket behövs för att kroppen ska fungera optimalt. Den del av kroppen som gör ont får möjlighet att vila och återhämta sig.

– Yogan lugnar ner det sympatiska nervsystemet och aktiverar det parasympatiska, det vill säga ”lugn och ro systemet”. Detta gör att kroppen fungerar bättre.