10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Om oss

gruppbild-1140x624

Kognitiva Teamet Rehab

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärtdiagnos. Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering. Kognitiva Teamet Rehab är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och arbetar i enlighet med Socialstyrelsens förordningar, riktlinjer och rekommendationer.

På Kognitiva Teamet Rehab arbetar  leg. specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, psykoterapeuter med ACT och KBT kompetens, arbetsterapeuter samt administrativ personal. Alla våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av utmattning- och smärtproblematik.

Kognitiva Teamet Rehabs vision och kärnvärden

Kognitiva Teamets vision är att vara ett vårdbolag i framkant vars mål är att bidra till bättre folkhälsa och förbättra individers livskvalité genom att leverera högkvalitativ och kostnadseffektiv vård.
Vi ska leverera bästa möjliga evidensbaserade vård, ge bästa omhändertagande och bemötande med det lilla extra.

Vi har en uppsättning kärnvärden som stödjer oss i att uppnå vår vision:

  • Vi följer evidens och beprövad erfarenhet och levererar trygg och säker vård med bra behandlingsresultat
  • Vi har ett ”Dream team”, och med kvalificerat teamarbete och engagerade medarbetare når vi vår vision om att ”vara bäst”
  • Vi levererar den bästa möjliga vården varje dag och anstränger oss för att ge det lilla extra.
  • Vi är en pålitlig och kompetent vårdenhet med snabba och effektiva vårdprocesser
  • Vi har korta väntetider och ger snabb återkoppling till patienter och remittenter
  • Det är lätt att hitta information om oss och att komma i kontakt med oss
  • Vi har en varm och välkomnande miljö med proffsigt bemötande
  • Vi är en aktör i framkanten
  • Vi arbetar systematiskt med miljömål, uppföljning och utvärdering av miljömål.

Övrig information

Verksamhetschef: Anna-Karin Thysell, leg fysioterapeut spec. mental hälsa
Epost adress: anna-karin.thysell@ktrehab.se

Besök gärna våra andra webbsidor för att få veta mer om våra övriga verksamheter:

Kognitiva Teamet
Kognitiva Teamet Primärvård

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB
Org. nr.: 556827-0283
Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede

Besöksadress: Sandsborgsvägen 52, bv.

Tel: 08-6000 300
info@ktrehab.se

Inloggningsida för Smärtrehab