Välkommen som patient!

Problem med långvarig smärta eller stress? Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för utredning och multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Frikort och patientavgifter gäller.

Du kan komma till oss på egenanmälan direkt via länken nedan. Du kan även komma på remiss från din husläkare, specialistläkare eller annan vårdgivare. Egenanmälan och remiss från remittent behandlas lika.

Egenanmälan för dig som söker för utmattning

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av utmattning:
Egenanmälan utmattning

Egenanmälan för dig som söker för smärta

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av långvarig smärta:
Egenanmälan smärtrehab

Om du inte kommer åt länkarna ovanför finns följande blanketter för egenanmälan i PDF-format att skriva ut:

Klicka här för blankett egenanmälan smärtrehab.

Klicka här för blankett egenanmälan utmattning.

Vi behandlar din anmälan och återkommer inom kort.

Läs mer