Torsdag 16 februari 2023 har mottagningen ingen telefontid på grund av utbildningsdag. Du når oss via meddelandefunktionen i 1177.

Rehabmöte

Rehabmöte för hållbar arbetsåtergång

Deltagare i Kognitiva Teamet Rehabs rehabiliteringsprogram erbjuds att bjuda in sin arbetsgivare/HR-ansvarig till ett rehabmöte om hållbar arbetsåtergång.

Vid mötet medverkar teamets rehabcoach och i vissa fall samverkar även Försäkringskassan.

Inloggningsida för Smärtrehab