10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Rehabmöte

Rehabmöte för hållbar arbetsåtergång

Deltagare i Kognitiva Teamet Rehabs rehabiliteringsprogram erbjuds att bjuda in sin arbetsgivare/HR-ansvarig till ett rehabmöte om hållbar arbetsåtergång.

Vid mötet medverkar teamets rehabcoach och i vissa fall samverkar även Försäkringskassan.

Inloggningsida för Smärtrehab