10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Remittera till oss

Från 18 mars 2024 gäller remisstopp för både utmattnings- och smärtpatienter. Vi tar ej emot remisser från primär- eller specialistvård. Det är inte heller möjligt för patienter att skriva egenremiss.

Postadress
Kognitiva Teamet Rehab
Sandsborgsvägen 50
122 33 Enskede

Fax nr: 08-600 4300

Tel nr: 08-600 03 00

Mail: info@ktrehab.se

För dig som vill remittera till Kognitiva Teamet Rehab

Varför välja KT Rehab?

  • Korta väntetider till bedömning
  • Snabb återkoppling med remissvar och återkoppling efter behandling
  • Lika delar fysioterapi/psykologgrupp
  • Vi arbetar med multimodal rehabilitering
  • Digital sida med tillgång till schema, info, hemövningar, ljudfiler
  • Trivsam miljö

Kognitiva Teamet Rehab erbjuder rehabilitering i öppenvård för personer över 18 år med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom

Kognitiva Teamet Rehab erbjuder utredningar och bedömningar med rådgivning samt ett behandlings- och rehabiliteringsprogram baserat på multimodal rehabilitering (MMR) i öppenvård. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder KBT – kognitiv beteendeterapi och ACT – acceptance and commitment therapy samt individuellt anpassad fysisk aktivitet och avspänningsprogram.

Kognitiva Teamet Rehab arbetar multidisciplinärt i team där bedömningar och insatser från olika professioner samordnas systematiskt för att uppnå gemensamma mål.

Kognitiva Teamet Rehabs team

Består av erfarna leg. specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri, leg. physioterapeut med specialistkompetens, smärta och OMT, leg. psykolog med ACT/ KBT – kompetens, leg. psykoterapeut KBT/ACT, mindfulness- och medicinsk yoga-instruktörer. Kognitiva Teamet Rehabs behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av stress- och smärtrehabilitering.

Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering.

Remisskriterier

Man behöver vara motiverad att vilja ändra sitt beteende från att hela tiden pressa sig och istället sträva efter att ta hand om sig och bygga in regelbunden återhämtning i vardagen. Man behöver lära sig att inte alltid prestera på topp utan kan välja detta i situationer när det verkligen gäller.

Inklusionskriterier

Exklusionskriterier

Tydliga remissvar

Efter avslutad rehabilitering får du som remitterar ett utförligt remissvar. Vi skickar remissvar efter den  initiala bedömningen och meddelar om vi anser att patienten är lämplig och motiverad för rehabprogram hos oss och om patientens tackat ja till att deltaga och när programmet startar. Alternativt andra rekommendationer som lämplig insats.

Remissvaret efter avslutat rehabiliteringsprogram

I samband med avslutad rehabilitering skickar vi remissvar med sammanfattning av resultaten av rehabprogrammet, plan för vidmakthållande av nya beteenden och en plan för arbetsåtergång. Vidare ställningstagande till eventuell fortsatt sjukskrivning tas av den remitterande läkaren/husläkaren, liksom rekommendationer för upptrappning av aktivitetsgrad.

”Det bästa med Kognitiva Teamet Rehab är att vi är snabba. Remisserna åtgärdas samma dag eller dagen efter. Inom några veckor är patienterna i behandling"

Inloggningsida för Smärtrehab