10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Vad innebär multimodal rehabilitering?

Multimodal rehabilitering

Multimodal rehabilitering (MMR) är en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov. Metoden förutsätter att ett fast team, bestående av flera professioner, planerar och samordnar åtgärder enligt ett visst program för att uppnå gemensamma mål som definierats tillsammans med patienten.

Tanken bakom MMR är att samtidigt påverka flera faktorer som orsakar och vidmakthåller utmattnings- eller smärttillståndet.
Förhoppningen är att man genom synkroniserade åtgärder som koncentreras under en avgränsad period ska kunna bryta mönster så att patienten kan få ett mer välfungerande liv.

Inloggningsida för Smärtrehab