10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Så här tycker de som remitterar till oss

82 % av dem som remitterat till oss är nöjda eller mycket nöjda med Kognitiva Teamet som samarbetspartner.

Inloggningsida för Smärtrehab