Vi har en återträff tre månader efter avslutad rehabilitering.