10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Vad ska chefen tänka på?

Några saker att tänka på för en hållbar arbetsåtergång

Det varierar hur lång tid som krävs innan man är redo att gå tillbaka till arbetet. Det är viktigt att man börjat återhämta sig från tröttheten och känner att man klarar/orkar att göra något på arbetet och vara där i ca 2 timmar till att börja med. Det kan finnas variationer i hur man fördelar tiden. Tid, planering och förberedelser är viktiga för att underlätta arbetsåtergången. Bra att ha möte med chefen några veckor innan man startar för planering.

Den första uppgiften blir att vänja sig vid miljön på arbetsplatsen.

Detta kan göras stegvis genom att man t ex först hälsar på en kollega eller chef. Om det känns svårt kan man börja med att träffas på en annan plats första gången.
När man gradvis känner sig mer van vid att vistas i arbetsmiljön igen blir nästa uppgift att vänja sig vid arbetsuppgifterna igen (och att hantera krav relaterade till arbetet).

Viktigt att vara medveten om sina egna stresskällor/risksituationer/stressbeteenden

för att försöka förebygga och träna på att hantera dessa. Här rekommenderas det att prioritera eftersom det kan vara svårt att hålla allt aktuellt samtidigt i en omställningsprocess.

Gradvis upptrappning är en väldigt viktig princip

Planeringen och bedömningen görs av sjukskrivande läkare och godkänns av Försäkringskassan. Det är klokt att se det som att man gör en preliminär planering som sedan kan utvärderas och justeras åt olika håll. Om man varit heltidssjukskriven brukar man börja med 25% arbete. Ofta fördelar man tiden till två timmar/dag men om man upplever att det passar en bättre kan man istället ha någon eller några lediga dagar per vecka och arbeta lite längre pass. Viktigt dock att man inte utgår ifrån effektivitetstänk utan ifrån vad man tror är mest gynnsamt för sitt mående i första hand. Man behöver stanna kvar på en nivå ett tag innan man går vidare till att öka arbetstiden, minst några veckor men ofta längre än så, och känna att det fungerar bra innan man ökar på tiden.

Det är gynnsamt att se arbetsåtergången som en del i rehabiliteringen.

Det är naturligt att processen tar sig skiftande uttryck med bra och dåliga dagar om vartannat. Man känner ofta av varje förändring, t ex ökning av arbetstiden. Man får se det som en prövotid. Blir belastningen för hög får man backa lite genom att t ex be om mer stöd, lämna ifrån sig någon uppgift eller gå ner lite i arbetstid en period.

Angående arbetsupplägg

I början bra att få yttre hjälp kring gränssättning och prioritering (av chefen eller annan stödperson) men viktigt att träna på det själv. Väl avgränsade uppgifter i det inledande skedet, helst utan deadlines,
konkreta, rutinmässiga uppgifter hellre än mentalt krävande och komplexa uppgifter. Generellt att föredra om man kan sitta själv och arbeta med sina uppgifter, utan att vara alltför beroende av någon annan. Arbeta med en sak i taget så mycket som möjligt. Ej mötas av ”en hög med arbetsuppgifter på skrivbordet”. Bättre om man själv eller någon kollega styr över utdelningen av uppgifter (en i taget osv.)

Medverkan på möten samt ev. kundkontakter bör ske successivt

Till en början generellt bättre att avvakta med det. Anpassning av arbetsuppgifterna om det krävs. Kan t ex handla om att göra andra uppgifter än sina ordinarie under en tid eller att anpassa tiden avsatt för uppgiften till en lugnare takt. Regelbundna pauser under dagen är mycket viktigt. Avstämningar med chefen eller annan ansvarig bör planeras in regelbundet, t ex en gång/vecka.

Se gärna filmen om hållbar arbetsåtergång:

https://blogg.ktrehab.se/se-filmen-hallbar-atergang-i-arbete/

Kontakta oss

För mer information om arbetsplatsinriktad rehabilitering och stressvaccinering av arbetsplats:

Mattias Sjödin
Ansvarig företagshälsovård

E-post: mattias.sjodin(at)ktrehab.se

Telefon: 070-976 34 27.

Inloggningsida för Smärtrehab