Hur går det till att komma till oss

Så här går det till att söka till oss

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för bedömning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom (MMR2). Du kan komma till oss på remiss från din husläkare, specialistläkare eller annan vårdgivare. Du kan också söka själv genom en egenanmälan. Du blir då kallad till ett första bedömningsbesök där du träffar läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Du behöver ingen remiss du kan söka till oss direkt.

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av långvarig smärta: Egenanmälan smärtrehab

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av utmattning: Egenanmälan utmattning

Om du inte kommer åt länkarna ovanför finns följande blanketter för egenanmälan i PDF-format att skriva ut:

Klicka här för blankett egenanmälan smärtrehab.

Klicka här för blankett egenanmälan utmattning.

Ha du frågor? kontakta oss på telefonnummer 08 600 03 00.

Vi har korta väntetider. Frikort och patientavgifter gäller.