Välkommen till Kognitiva Teamet Rehab!

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Välkommen!