Vi gör vårt bästa för att du skall känna dig trygg när du besöker oss

Information till dig som genomgår rehabiliteringsprogram

Fr.o.m 16 november  har vi styrt om vår rehabilitering till att möte de utmaningar som Covid-19 innebär och för att minska smittspridning så långt det är möjligt.. Det är viktigt för din rehabilitering att du fortsätter delta i vården och kommer på de besök som fortsatt sker fysiskt, men vi har  tillfälligt gjort vissa ändringar och ersatt vissa fysiska besök med videobesök alternativt telefonbesök. Vi vill att du fortsätter att komma hit på dina läkarbesök, teambesök, gruppbesök och vissa individuella besök. Det vi ändrar på är att vissa individuella besök med din fysioterapeut och psykolog görs via videomöte eller telefonbesök. Även föreläsningar görs i större utsträckning digitalt via filmer på ”min sida” och vi följer upp med individuella digitala besök eller via telefon.

Vi erbjuder dig munskydd när du är här. Vi har anpassat avstånd i grupper efter bästa förmåga. I närkontakt som kroppsundersökning använder vi alltid munskydd och i vissa fall visir.

Vi har utökat antal väntrum. Vi utökar vår telefontid om du har frågor och du kan även maila till oss. Vi ber dig att inte skriva patientkänslig information på mail. Du kan även kontakta oss via 1177.

Dessa tillfälliga ändringar gäller året ut.

Vi gör dessa anpassningar så att du fortsatt får en god vård
som är både trygg och med hög kvalité.

Fortsatt varmt välkommen till oss!

 

Anette Sjödin
Verksamhetschef
Kognitiva Teamet Rehab
anette.sjodin@kognitivateamet.com