Skip to main content

Välkommen som patient!

Problem med långvarig smärta eller stress? Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för utredning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom (MMR2). Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Frikort och patientavgifter gäller.

Du kan komma till oss på egenanmälan direkt via länken nedan. Du kan även komma på remiss från din husläkare, specialistläkare eller annan vårdgivare. Egenanmälan och remiss från remittent behandlas lika.

Efter att vi mottagit din egenanmälan eller remiss blir du kallat till ett första besök och får träffa teamet som består av läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Egenanmälan för dig som söker utmattning

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av utmattning: Egenanmälan utmattning

 

  Vid behov kan bedömningen genomföras via telefon eller webbmöte.  

 

 

Egenanmälan för dig som söker för smärta

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av långvarig smärta: Egenanmälan smärtrehab

Om du inte kommer åt länkarna ovanför finns följande blanketter för egenanmälan i PDF-format att skriva ut:

Klicka här för blankett egenanmälan smärtrehab.

Klicka här för blankett egenanmälan utmattning.

Vi behandlar din anmälan och återkommer inom kort.

Läs mer

Rehabprocessen

Vi har möjlighet om du inte kan komma att erbjuda webbmöte både för bedömning och för dig som går i rehab hos oss, läs mer

 

Din behandling & rehabilitering
Du får ta del av ett rehabiliteringsprogram som pågår i 16 veckor, två till tre dagar i veckan beroende på insatser. Tillsammans med ditt team formulerar du mål och delmål för din rehabilitering. De insatser vi erbjuder utgår ifrån vetenskapligt beprövade metoder. Det kan handla om vid smärttillstånd att du ska återfå och träna upp basala funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Vid långvarig kronisk smärta kan det handla om att lära dig leva och leva ett värdefullt liv med din smärta.

Vid utmattningssyndrom handlar det om att få hjälp med en gynnsam återhämtning och att lära dig att utveckla nya beteendestrategier för en mer hållbar livsföring.

I behandling- & rehabiliteringsprogrammet ingår sammankomster i grupp, individuella möten med sjukgymnast, psykolog och/eller läkare. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som såsom KBT – Kognitiv Beteendeterapi, ACT – Acceptance and commitment therapy, avspänningsmetoder, basal kroppskännedom, mindfulness, medicinsk yoga, individuellt anpassat rörelseträning, stabilitetsträning, fysisk aktivitet, sömn- & smärtskola. Du träffar psykologen och sjukgymnast både individuellt och i grupp.

Läs mer

 

Vi gör vårt bästa för att du skall känna dig trygg när du besöker oss

Information till dig som genomgår rehabiliteringsprogram

Fr.o.m 16 november  har vi styrt om vår rehabilitering till att möte de utmaningar som Covid-19 innebär och för att minska smittspridning så långt det är möjligt.. Det är viktigt för din rehabilitering att du fortsätter delta i vården och kommer på de besök som fortsatt sker fysiskt, men vi har  tillfälligt gjort vissa ändringar och ersatt vissa fysiska besök med videobesök alternativt telefonbesök. Vi vill att du fortsätter att komma hit på dina läkarbesök, teambesök, gruppbesök och vissa individuella besök. Det vi ändrar på är att vissa individuella besök med din fysioterapeut och psykolog görs via videomöte eller telefonbesök. Även föreläsningar görs i större utsträckning digitalt via filmer på ”min sida” och vi följer upp med individuella digitala besök eller via telefon.

Vi erbjuder dig munskydd när du är här. Vi har anpassat avstånd i grupper efter bästa förmåga. I närkontakt som kroppsundersökning använder vi alltid munskydd och i vissa fall visir.

Vi har utökat antal väntrum. Vi utökar vår telefontid om du har frågor och du kan även maila till oss. Vi ber dig att inte skriva patientkänslig information på mail. Du kan även kontakta oss via 1177.

Dessa tillfälliga ändringar gäller året ut.

Vi gör dessa anpassningar så att du fortsatt får en god vård som är både trygg och med hög kvalité.

Fortsatt varmt välkommen till oss!

 

Anette Sjödin
Verksamhetschef
Kognitiva Teamet Rehab
anette.sjodin@kognitivateamet.com

 

 

 

 

 

 

Vi följer Region Stockholms bevakning och rekommendationer i hantering av coronaviruset

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

 

Var uppmärksam på symtom på covid-19

 

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andnings­svårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

mittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.


Social distansering

Håll avstånd med 1,5 m när du träffar andra.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Kognitiva Teamet Rehabs team

Består av leg. specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri, leg. sjukgymnast med specialistkompetens smärta, leg. psykolog och psykoterapeut med ACT och KBT kompetens, mindfulness- & medicinsk yogainstruktörer, docent i klinisk psykologi/leg. psykoterapeut KBT specialist PTSD, leg. arbetsterapeuter, handledare i ACT & KBT. Våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av stress- och smärtproblematik.

Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering

Läs mer