Välkommen som patient!

Problem med långvarig smärta eller stress? Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för utredning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom (MMR2). Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Frikort och patientavgifter gäller.

Du kan komma till oss på egenanmälan direkt via länken nedan. Du kan även komma på remiss från din husläkare, specialistläkare eller annan vårdgivare. Egenanmälan och remiss från remittent behandlas lika.

Efter att vi mottagit din egenanmälan eller remiss blir du kallat till ett första besök och får träffa teamet som består av läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Egenanmälan för dig som söker för utmattning

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av utmattning:
Egenanmälan utmattning

Egenanmälan för dig som söker för smärta

Klicka här för digital egenanmälan om du lider av långvarig smärta:
Egenanmälan smärtrehab

Om du inte kommer åt länkarna ovanför finns följande blanketter för egenanmälan i PDF-format att skriva ut:

Klicka här för blankett egenanmälan smärtrehab.

Klicka här för blankett egenanmälan utmattning.

Vi behandlar din anmälan och återkommer inom kort.

Läs mer

Rehabprocessen hos oss

Din behandling & rehabilitering
Du får ta del av ett rehabiliteringsprogram som pågår i 16 veckor, två till tre dagar i veckan beroende på insatser. Tillsammans med ditt team formulerar du mål och delmål för din rehabilitering. De insatser vi erbjuder utgår ifrån vetenskapligt beprövade metoder. Det kan handla om vid smärttillstånd att du ska återfå och träna upp basala funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Vid långvarig kronisk smärta kan det handla om att lära dig leva och leva ett värdefullt liv med din smärta.

Vid utmattningssyndrom handlar det om att få hjälp med en gynnsam återhämtning och att lära dig att utveckla nya beteendestrategier för en mer hållbar livsföring.

I behandling- & rehabiliteringsprogrammet ingår sammankomster i grupp, individuella möten med sjukgymnast, psykolog och/eller läkare. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som såsom KBT – Kognitiv Beteendeterapi, ACT – Acceptance and commitment therapy, avspänningsmetoder, basal kroppskännedom, mindfulness, medicinsk yoga, individuellt anpassat rörelseträning, stabilitetsträning, fysisk aktivitet, sömn- & smärtskola. Du träffar psykologen och sjukgymnast både individuellt och i grupp. Besöken ske både digitalt och på mottagningen.

Läs mer

 

Vi gör vårt bästa för att du skall känna dig trygg när du besöker oss

Information till dig som genomgår rehabiliteringsprogram

Fr.o.m 16 november  har vi styrt om vår rehabilitering till att möte de utmaningar som Covid-19 innebär och för att minska smittspridning så långt det är möjligt.. Det är viktigt för din rehabilitering att du fortsätter delta i vården och kommer på de besök som fortsatt sker fysiskt, men vi har  tillfälligt gjort vissa ändringar och ersatt vissa fysiska besök med videobesök alternativt telefonbesök. Vi vill att du fortsätter att komma hit på dina läkarbesök, teambesök, gruppbesök och vissa individuella besök. Det vi ändrar på är att vissa individuella besök med din fysioterapeut och psykolog görs via videomöte eller telefonbesök. Även föreläsningar görs i större utsträckning digitalt via filmer på ”min sida” och vi följer upp med individuella digitala besök eller via telefon.

Vi erbjuder dig munskydd när du är här. Vi har anpassat avstånd i grupper efter bästa förmåga. I närkontakt som kroppsundersökning använder vi alltid munskydd och i vissa fall visir.

Vi har utökat antal väntrum. Vi utökar vår telefontid om du har frågor och du kan även maila till oss. Vi ber dig att inte skriva patientkänslig information på mail. Du kan även kontakta oss via 1177.

Dessa tillfälliga ändringar gäller året ut.

Vi gör dessa anpassningar så att du fortsatt får en god vård
som är både trygg och med hög kvalité.

Fortsatt varmt välkommen till oss!

 

Anette Sjödin
Verksamhetschef
Kognitiva Teamet Rehab
anette.sjodin@kognitivateamet.com

 

 

 

 

 

 

Kognitiva Teamet Rehabs team

Består av leg. specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri, leg. sjukgymnast med specialistkompetens smärta, leg. psykolog och psykoterapeut med ACT och KBT kompetens, mindfulness- & medicinsk yogainstruktörer, docent i klinisk psykologi/leg. psykoterapeut KBT specialist PTSD, leg. arbetsterapeuter, handledare i ACT & KBT. Våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av stress- och smärtproblematik.

Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering

Läs mer