Välkommen som patient

Problem med långvarig smärta eller stress? Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för utredning och rehabilitering av patienter med långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom.

Du kan komma till oss på remiss från din husläkare eller annan specialistläkare eller vårdgivare. Du blir då kallad till ett första besök och får träffa teamet som består av läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Läs mer

Läs Mer

canstockphoto8521438

Rehabprocessen

Din behandling & rehabilitering
Du och teamet utformar ett individuellt utformat behandling & rehabiliteringsprogram som utgår från mål och delmål. Programmet pågår i cirka fyra till tolv veckor, två till tre dagar i veckan beroende på insatser. De insatser vi erbjuder utgår ifrån vetenskapligt beprövade metoder. Det kan handla om vid smärttillstånd att du ska återfå och träna upp basala funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Vid långvarig kronisk smärta kan det handla om att lära dig leva och leva ett värdefullt liv med din smärta.
Vid långvarig utmattning kan det handla om att få hjälp med en gynnsam återhämtning och att lära dig att utveckla nya beteendestrategier.

I behandling- & rehabiliteringsprogrammet ingår sammankomster i grupp, individuella möten med sjukgymnast, psykolog och/eller läkare. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som såsom KBT – Kognitiv Beteendeterapi, ACT – Acceptance and commitment therapy, basal kroppskännedom, mindfulness, medicinsk yoga, individuellt anpassat rörelseträning, stabilitetsträning, fysisk aktivitet, pacing och sömn- & smärtskola m.m.. Du träffar psykologen och sjukgymnast både individuellt och i grupp.

Läs mer

Läs Mer

13533269_1164482356930061_6350931962183995602_n

Kognitiva Teamet Rehabs team

Består av leg. specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri, leg. sjukgymnast med specialistkompetens smärta, leg. psykolog och psykoterapeut med ACT och KBT kompetens, mindfulness- & medicinsk yoga instruktörer, docent i klinisk psykologi/leg. psykoterapeut KBT specialist PTDS, leg. arbetsterapeuter, handledare i ACT & KBT. Alla våra behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av stress- och smärtproblematik.

Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering

Läs mer

Läs Mer