Just nu har vi driftstörning på Min sida för vissa patienter med pågående rehabilitering. Vi arbetar på en lösning.

Endometrios

Vad är endometrios?

Endometrios innebär att det finns livmoderslemhinna eller celler som liknar livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern. Kroppens immunförsvar reagerar mot vävnaden och reaktionen leder i sig till en inflammatorisk process.

Vanligaste platserna där endometrios hittas är äggstockar, äggledare, utanpå livmodern, området mellan livmoder och ändtarm, urinblåsa, bukhinna och tarmar.

 Ett vanligt symtom är att ha mycket ont i samband med mens eller ägglossning och smärta vid samlag.

Andra symptom kan vara bäckensmärta, ospecifik ryggsmärta, IBS med diarré eller förstoppning, smärta när du kissar eller bajsar, sjukdomskänsla med trötthet och feber, längre eller rikligare mens och svårighet att bli gravid.

Endometrios kan börja som knappnålsstora knottror som efter hand växer till större områden som kallas endometrioshärdar. Du kan ha lindriga besvär även om du har stora endometrioshärdar. Hur ont det gör beror delvis på var förändringarna sitter.

Orsak

Orsaken till endometrios är inte helt känd. En förklaring är att celler eller bitar av livmoderslemhinnan pressas ut i magen genom äggledarna i samband med mens.
Cellerna eller bitarna av livmoderslemhinna fäster sedan på bukhinnan där de fortsätter att växa.
Kroppens immunförsvar försöker få bort endometriosen och sätter igång en inflammation som gör att nerverna blir mer känsliga så att du får ont. Inflammationen kan leda till att du blir trött och känner dig sjuk.

Inflammationen kan också orsaka sammanväxningar till exempel mellan tarmarna och bukväggen, eller mellan livmodern, äggledarna och äggstockarna på grund av att det bildas bindväv på och runt endometrioshärdarna.

Om organ hindras att röra sig som de brukar av sammanväxningarna kan ge smärta vid olika kroppsställningar och fysisk aktivitet.

Utredning

Det kan ta lång tid att få rätt diagnos om du har endometrios. Det är vanligt att istället få diagnoser som mensvärk, IBS eller urinvägsinfektion. Kontakta din vårdcentral eller gynekologisk mottagning. I Uppsala och Stockholm finns också speciella Endometrioscentrum.

Behandling

Behandlingen brukar vara en kombination av läkemedel mot smärta och läkemedel med hormoner.

Endometrios kan behöva opereras bort. Hur stor operationen blir beror på var den sitter, hur utbredd den är och om det finns cystor, ärr och sammanväxningar. Det vanligaste är titthålskirurgi.

Att leva med endometrios

Det kan vara påfrestande att ständigt ha ont och väcka olika känslor och reaktioner. Att få hjälp i form av samtalstöd hos en kurator eller psykolog eller vända sig till en patientförening som till exempel Endometriosföreningen där kan du komma i kontakt med andra som har sjukdomen kan då kännas stöttande.

Om smärtan finns kvar efter behandling

Styr smärtan till stor del styr ditt dagliga liv trots att du blivit utredd och fått hjälp att hålla endometriossjukdomen ”under kontroll”?

Det finns risk för att utveckla ett så kallat långvarigt smärtsyndrom om du har ont under en längre tid eller om du har smärtor vid upprepade tillfällen under lång tid.
Smärtsystemet förändras och får en ökad känslighet, sensitisering, som gör att smärtan både kan sprida sig till ett större område och kännas starkare.

Långvarig smärta kan påverka ditt mående på flera sätt. Du kan blir tröttare, känna dig orolig och nedstämd och få sämre minnes- och koncentrationsförmåga.

Hur du mår påverkar din smärtupplevelse. Smärta är svårare att hantera för den som inte är i psykisk blandas och det kan i sin tur bidra till att smärtan håller i sig och blir långvarig

Du kan då behöva få hjälp genom träffa ett team specialiserat på smärta med läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut i ett så kallat multimodalt smärtrehabiliteringsprogram.

Smärta skapar ofta svårigheter att göra sådant som annars hade varit självklara delar av en aktiv och meningsfull vardag. Rehabiliteringen handlar om att träna upp sin förmåga att hantera smärtan på ett effektivt sätt. Att öka sin möjlighet att göra annorlunda i situationer med smärta eller annat obehag, för att kunna leva mer i linje med sina livsvärden

Du behöver ingen remiss du kan söka till oss direkt

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.
Du behöver ingen remiss för att komma hit. Klicka på en av knapparna nedan för att söka hit. Välkommen!

Inloggningsida för Utmattningssyndrom

Inloggningsida för Smärtrehab