10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Endometrios

Vad är endometrios?

Endometrios är ett tillstånd som innebär att det finns livmoderslemhinna eller celler som liknar livmoderslemhinna på andra ställen än inuti livmodern. Kroppens immunförsvar reagerar mot vävnaden och reaktionen leder i sig till en inflammatorisk process.

Vanligaste platserna där endometrios hittas är äggstockar, äggledare, utanpå livmodern, området mellan livmoder och ändtarm, urinblåsa, bukhinna och tarmar.

Symtom på endometrios

Ett vanligt symtom på endometrios är smärta i samband med mens eller ägglossning och att få ont vid samlag.

Andra tecken på endometrios:

  • Ont i leder
  • Trötthet
  • Ryggsmärta
  • Feber
  • Förstoppning eller IBS med diarré
  • Trötthet med sjukdomskänsla
  • Bäckensmärta
  • Smärta när du kissar eller bajsar
  • Längre eller rikligare mens och svårighet att bli gravid
 

Tidiga symptom på endometrios kan vara att det bildas knappnålsstora knottror som efter hand växer till större områden som kallas endometrioshärdar. Du kan ha lindriga besvär även om du har stora endometrioshärdar. Hur ont det gör beror delvis på var förändringarna sitter.

Orsaker

Orsakerna till endometrios är inte helt kända. En förklaring är att celler eller bitar av livmoderslemhinnan pressas ut i magen genom äggledarna i samband med mens.

Cellerna eller bitarna av livmoderslemhinna fäster sedan på bukhinnan där de fortsätter att växa.

Kroppens immunförsvar försöker få bort endometriosen och sätter igång en inflammation som gör att nerverna blir mer känsliga så att du får ont. Inflammationen kan leda till att du blir trött och känner dig sjuk.

Inflammationen kan också orsaka sammanväxningar till exempel mellan tarmarna och bukväggen, eller mellan livmodern, äggledarna och äggstockarna på grund av att det bildas bindväv på och runt endometrioshärdarna.

Om organ hindras att röra sig som de brukar av sammanväxningarna kan ge smärta vid olika kroppsställningar och fysisk aktivitet.

Endometrios – Utredning och behandling

Det kan ta lång tid att få rätt diagnos vid endometrios. Det är vanligt att istället få diagnoser som mensvärk, IBS eller urinvägsinfektion. Behandling av endometrios brukar vara en kombination av läkemedel mot smärta och läkemedel med hormoner.

Endometrios kan i vissa fall behöva opereras bort. Hur stor operationen blir beror på var den sitter, hur utbredd den är och om det finns cystor, ärr och sammanväxningar. Det vanligaste är titthålskirurgi vid behandling av endometrios. 

Kontakta din vårdcentral eller gynekologisk mottagning för utredning av endometrios. I Uppsala och Stockholm finns också speciella Endometrioscentrum.

Att leva med endometrios

Det kan vara påfrestande att leva med endometrios. Att ständigt ha ont kan väcka olika känslor och reaktioner. Att få hjälp i form av samtalstöd hos en kurator eller psykolog eller vända sig till en patientförening som till exempel Endometriosföreningen där kan du komma i kontakt med andra som har sjukdomen kan då kännas stöttande.

Om smärtan kvarstår efter behandling

Styr smärtan till stor del styr ditt dagliga liv trots att du blivit utredd och fått hjälp att hålla endometriossjukdomen ”under kontroll”?

Det finns risk för att utveckla ett så kallat långvarigt smärtsyndrom om du har ont under en längre tid eller om du har smärtor vid upprepade tillfällen under lång tid. Smärtsystemet förändras och får en ökad känslighet, sensitisering, som gör att smärtan både kan sprida sig till ett större område och kännas starkare.

Långvarig smärta till följd av endometrios kan påverka ditt mående på flera sätt. Du kan bli tröttare, känna dig orolig och nedstämd och få sämre minnes- och koncentrationsförmåga. 

Du kan då behöva få hjälp genom träffa ett team specialiserat på smärta med läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut i ett så kallat multimodalt smärtrehabiliteringsprogram. Läs mer om vår rehabprocess här.

Vanliga frågor & svar

Hur vet man om man har endometrios?

Att veta om man har endometrios kräver en medicinsk utvärdering och diagnos av en specialist inom gynekologi. Endometrios kan misstänkas om du upplever symtom som kraftig och långvarig smärta under menstruationen, smärta vid samlag eller vid urinering och tarmrörelser, samt oregelbundna menstruationscykler.

Hur känns endometrios?

Endometrios känns ofta som en krampliknande eller skärande smärta. Smärtan kan också stråla ut till ryggen eller låren. Förutom smärta kan endometrios också orsaka symtom som oregelbundna menstruationscykler, långvariga och tunga blödningar, smärta vid urinering eller tarmrörelser, och ibland infertilitet.

Hur vanligt är endometrios?

Endometrios är relativt vanligt och drabbar upp till var tionde kvinna i fertil ålder.

Varför får man endometrios?

Det är inte helt fastställt varför man får endometrios. En trolig förklaring är att celler eller bitar av livmoderslemhinnan pressas ut i bukhålan genom äggledarna. Dessa celler eller bitar av livmoderslemhinna kan sedan fästa på bukhinnan och fortsätta att växa där. Detta fenomen kallas retrograd menstruation och anses vara en av de mest sannolika mekanismerna bakom utvecklingen av endometrios.

Inloggningsida för Smärtrehab