10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Så här tycker andra arbetsgivare

Så här tyckte några patienter om sin rehab

Har varit en otroligt värdefull tid för mig. Hade aldrig klarat detta arbete på egen hand. Känns lite oroligt nu när jag skall stå på egna ben. Värdefullt att ha tillgång till programmet i 1 år. Kommer att fortsätta att dagligen påminna mig och använda mig utav Mindfulness och medicinsk yoga.”

Fantastiskt multimodal rehab med engagerad personal med ett förstående bemötande. Mycket bra helhetsgrepp på behandlingen med fokus på både individ, grupp, anhöriga och arbetsplats. Uppskattade särskilt att man fick lära sig om fysiologin bakom sjukdomen vilket bidrog till en förståelse för sjukdomsförloppet och varför symtomen är som de är.”

Rehabmötena var mycket hjälp för mig. förstod varför man mått så dåligt
och att man är inte ensam. Bra information om hur viktigt det är med återhämtning. Har varit så bra!”

Inloggningsida för Smärtrehab