10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk)

Vad är klusterhuvudvärk?

Klusterhuvudvärk, även känt som Hortons huvudvärk, är en typ av mycket smärtsam huvudvärk som kännetecknas av attacker av intensiv smärta, vanligtvis i ena sidan av huvudet, bakom ögat eller runt tinningen. Denna typ av huvudvärk anses vara en av de mest smärtsamma tillstånden en person kan uppleva och har fått sitt namn på grund av att smärtattackerna inträffar i kluster eller perioder.

Vid återkommande problem med långvarig huvudvärk är det däremot viktigt att veta vilken typ av huvudvärk det handlar om för att kunna behandla rätt. 

Episodisk

Vid episodisk klusterhuvudvärk får man perioder med attacker, kända som klusterperioder. Under dessa perioder upplever personen intensiv och smärtsam huvudvärk som kan vara åtföljd av andra symtom som tårflöde, nästäppa och ögonrodnad. Attackerna varar oftast i flera veckor till månader, följt av längre perioder av remission när huvudvärken inte förekommer.

Kronisk

Kronisk klusterhuvudvärk är en mer ihållande form av sjukdomen. Personer med kronisk klusterhuvudvärk har attacker i mer än 15 dagar per månad under en period på över tre månader, utan betydande remission. Denna typ av huvudvärk kan vara särskilt svår att hantera eftersom attackerna är frekventa och pågår under en längre tid.

Orsaker

Orsakerna bakom klusterhuvudvärk är fortfarande ett föremål för forskning. Det verkar finnas genetiska komponenter som kan förekomma i familjer. Även om mekanismerna är komplexa, spelar hypotalamus, en del av hjärnan som reglerar biologiska rytmer, en roll i klusterhuvudvärk. Vissa utlösande faktorer som alkoholkonsumtion och rökning kan också trigga attacker.

Klusterhuvudvärk – symtom

  • Många som lider av klusterhuvudvärk upplever symtom som suddig eller dimmig syn under en attack.
  • Huvudvärken är extremt smärtsam och beskrivs ofta som en skarp, stickande eller brännande smärta på ena sidan av huvudet. Smärtan är vanligtvis lokaliserad runt ögat eller tinningen.
  • Klusterhuvudvärk åtföljs ofta av andra ögonsymtom, inklusive tårflöde, rinnande ögon, ögonrodnad och en känsla av ögontryck.
  • Många personer upplever även nästäppa eller en täppt näsa på den drabbade sidan under en klusterattack.
  • Under en attack kan personen känna sig rastlös och ha svårt att sitta still

Klusterhuvudvärk - behandling

För hjälp att få hjälp med utredning och behandling av klusterhuvudvärk, kan du i första hand vända dig till din vårdcentral som kan hjälpa dig med diagnos och stöd i symtomlindrande behandling.

Hortons huvudvärk - tips för att lindra smärtan

Att förstå och hantera smärtan som värken medför är avgörande för att förbättra din livskvalitet. Nedan följer några användbara tips för att hantera Hortons huvudvärk.

  • Undvik att konsumera alkohol under perioder när du har huvudvärk, då det ofta är en utlösande faktor
  • Försök att få en ordentlig och regelbunden sömn för att minska risken för anfall. Att ta en tupplur under dagen kan ibland utlösa ett anfall.
  • Om attackerna tenderar att inträffa under nattetid, överväg att höja huvudändan på din säng för att minska risken för anfall.
  • Genom att dokumentera dina huvudvärksepisoder kan du identifiera situationer, mat eller drycker som kan utlösa en attack.
  • Vissa personer upplever lindring genom att applicera kyla på det drabbade området under ett klusterhuvudvärksanfall. Andra kan dra nytta av en varm kompress.

Vid svårhanterlig smärta

Om du lider av långvarig huvudvärk, trots att du har genomgått utredningar och fått medicin, kan du vända dig till oss på Kognitiva Teamet Rehab för behandling av klusterhuvudvärk. Vi erbjuder bland annat multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Du kan då få hjälp genom att träffa specialister så som läkare, fysioterapeuier och arbetsterapeuter.

Inloggningsida för Smärtrehab