10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Fibromyalgi

Vad är fibromyalgi?

Fibromyalgi är ett smärtsyndrom som ger långvarig smärta i både vila och rörelse. Oftast utgår smärtan ifrån muskulatur men en del har även ont i och runt lederna. Smärtan är generaliserad, det vill säga utbredd i olika delar av kroppen. Den kan sitta på olika ställen av kroppen olika dagar och även styrkan kan variera från dag till dag. Ofta upplevs en ökad smärtkänslighet till exempel av tryck och beröring. Utöver smärtan uppstår ofta andra symtom som en uttalad trötthet som känns svår att vila bort och koncentrationssvårigheter. Fibromyalgi är vanligare bland kvinnor, men även män kan drabbas.

Symtom på fibromyalgi

Symtomen på fibromyalgi varierar från person till person. Här är några exempel på hur nociplastik smärta kan yttra sig:

 • Djup, utbredd smärta framförallt i muskulatur
 • En onormal trötthet som inte går bort trots vila.
 • Sömnstörningar
 • Kognitiva problem som påverkar koncentration, minne och tänkande.
 • Mag-tarmbesvär; magknip, problem med gaser, omväxlande diarré och förstoppning
 • Muntorrhet
 • Morgonstelhet
 • Stickningar och domningar framför allt i händer
 • Oro och nedstämdhet

Nociplastisk smärta och dess koppling till fibromyalgi

Forskning har visat att nociplastisk smärta är en central faktor i fibromyalgi och kan förklara många av dess symtom. Nociplastisk smärta uppstår på grund av att själva funktionen i nervsystemet är förändrad efter att smärtimpulserna har ”stått på” under längre tid. Den långvariga smärtan finns kvar trots att man inte kan hitta några fynd vid undersökningar av kroppen, exempelvis röntgen.

Det uppretade nervsystemet överreagerar på små signaler som i vanliga fall inte skulle ha gett upphov till smärta, som ett brandlarm som ljuder fast det inte finns någon eld att släcka. Varningssystemet, smärtsignalerna, tappar sin funktion och värde, det blir ”falskt larm”. Nervsystemet ändras så att smala nervstigar till hjärnan blir stora smärtmotorvägar. Samtidigt försvagas smärtbromsande signaler från hjärnan. Det betyder att sådant som normalt inte gör ont, som lättare tryck eller måttlig fysisk aktivitet, blir smärtsamt. Smärtan kan kvarstå under längre tid och kan breda ut sig över ett större kroppsområde. Vid nociplastisk smärta kan smärtan ses som en sjukdom i sig.

Behandling av fibromyalgi & nociplastisk smärta

Behandling av fibromyalgi och nociplastisk smärta är en utmaning då båda tillstånden involverar långvarig smärta och en komplex samverkan av biologiska och psykologiska faktorer. Nedan beskriver olika behandlingsmetoder och strategier som kan hjälpa till att Nedan beskriver olika behandlingsmetoder och strategier som kan hjälpa till att behandla svår fibromyalgi.

Receptfria läkemedel

Att använda värktabletter vid fybromyalgi kan hjälpa till att lindra besvären. Receptfria smärtstillande läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol kan hjälpa om du har lindrig värk. I samråd med läkare kan mediciner som har påverkan på centrala nervsystemet som tex antidepressiva- och antiepileptiska läkemedel användas för att minska smärtupplevelse och förbättra sömn.

Fysioterapi

Fysioterapi vid fibromyalgi kan minska smärtan. En terapeut kan hjälpa dig med smärtlindring genom tex TENS, akupunktur och ergonomisk rådgivning, anpassad fysisk träning samt övningar för kroppskännedom och avspänning.

Kognitiv beteendeterapi

Hos psykolog kan genom du genom Kognitiv beteendeterapi (KBT) få hjälp att förändra tankemönster och beteenden. Det kan hjälpa till att hantera smärta, stress, sömnproblem och andra utmaningar som kan upplevas vid fibromyalgi och nociplastisk smärta.

Multimodal smärtrehabilitering

I en multimodal smärtrehabilitering träffar du ett vårdteam med flera professioner under en sammanhängande period och kan få hjälp utifrån ett helhetsperspektiv. En viktig del i behandling vid fibromyalgi och annan nociplastisk smärta är att lära sig mer om smärta och förstå skillnaden mellan akut och långvarig smärta samt att hitta förhållningssätt som underlättar i vardagen.

Livsstilsförändringar

Utöver medicinsk behandling kan livsstilsförändringar vara till hjälp för personer med fibromyalgi. Att skapa en balanserad rutin med tillräckligt med vila och motion, hantera stress och återställa sömnvanor kan bidra till att minska symtomen. Det innebär att ta hand om både den fysiska och mentala hälsan. Läs mer om ACT vid långvarig smärta.

Kriterier

Fibromyalgi är en komplex sjukdom och diagnos ställs både genom specifika diagnostiska kriterier och genom att med hjälp av tex provtagning eller röntgen utesluta andra sjukdomar. 

De diagnostiska kriterierna för nociplatisk smärta innebär att:

 1. Minst 3 månaders anamnes på utbredd värk, vilket definieras som värk i höger och vänster kroppshalva, samt ovanför och nedanför midjan. Dessutom skall axial värk föreligga (halsrygg, främre bröstkorg, bröstrygg och/eller ländrygg). 
 2. Smärta vid palpation av minst 11 av 18 standardiserade triggerpunkter: ( ev lägga in bild på dessa?)

Vår roll i behandlingen

Vi är en specialiserad mottagning som erbjuder vård och stöd vid fibromyalgi och andra former av nociplastisk smärta.  Här möter du team med specialistläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog.  Den multimodala smärtrehabiliteringen fokuserar på att hjälpa dig att förbättra livskvaliteten och funktion. Långvarig smärta skapar ofta svårigheter att göra sådant som annars hade varit självklara delar av en aktiv och meningsfull vardag. Rehabiliteringen handlar om att träna upp sin förmåga att hantera smärtan på ett effektivt sätt. Att öka sin möjlighet att göra annorlunda i situationer med smärta eller annat obehag, för att kunna leva mer i linje med sina livsvärden

Du behöver ingen remiss för att komma hit, men du behöver ha blivit utredd av läkare och provat symtomlindrande behandling tidigare.

Inloggningsida för Smärtrehab