Just nu har vi driftstörning på Min sida för vissa patienter med pågående rehabilitering. Vi arbetar på en lösning.

För dig som remitterar

Rehabprocessen

smartrehab stockholm

Hur ser rehabprocessen ut?

Rehabiliteringen sträcker sig över 12-16 veckor med en uppföljning efter 3 månader och innefattar sammankomster i grupp samt individuella möten med fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut ( i egenskap av rehabcoach) samt läkare. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som KBT, kognitiv beteendeterapi, ACT, acceptance and commitment therapy, mindfulness, medicinsk yoga, kroppskännedeom samt anpassad fysisk aktivitet.

Sjukskrivning

Under rehabiliteringsperioden tar mottagningens läkare över behandlingsansvar för sjukskrivningsprocessen.

Inloggningsida för Utmattningssyndrom

Inloggningsida för Smärtrehab