10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Rehabprocessen

smartrehab stockholm

Hur ser rehabprocessen ut?

Rehabiliteringen sträcker sig över 12-16 veckor och innefattar sammankomster i grupp samt individuella möten med fysioterapeut, psykolog samt läkare. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som KBT, kognitiv beteendeterapi, ACT, acceptance and commitment therapy, mindfulness, medicinsk yoga, kroppskännedeom samt anpassad fysisk aktivitet.

Sjukskrivning

Under rehabiliteringsperioden tar mottagningens läkare över behandlingsansvar för sjukskrivningsprocessen.

Inloggningsida för Smärtrehab