10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Välkommen till Kognitiva Teamet

Vi hjälper dig vid långvarig smärta eller stress

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. 

Remisstopp från 18 mars 2024

Från den 18 mars 2024 har vi remisstopp. Det innebär att vi just nu inte tar emot nya remisser.

Webinar Torsdag 14 september kl 12:10-12:40: För dig som lider av långvarig smärta-  Hur kan man förstå och förhålla sig till långvarig smärta? Vilken hjälp finns att få?

Webinaret riktar sig till både dig som patient och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Webinaret hålls av en av våra behandlare med specialistkompetens inom samt lång erfarenhet av att behandla långvarig smärta. Anmäl dig via knappen nedan. Välkommen!

Kognitiva Teamet Rehab meddelar avveckling av specialiserad rehabilitering

Kognitiva Teamet Rehab avvecklar sin verksamhet till 30 juni 2024. Observera att detta inte påverkar Kognitiva Teamet Primärvård!

Nedläggning av Kognitiva Teamet Rehab: Sedan starten 2015 har Kognitiva Teamet Rehab framgångsrikt bedömt och rehabiliterat patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta. Över 5000 patienter har genom rehabilitering uppnått förbättrad livskvalitet samt ökad funktions- och arbetsförmåga. Vi är stolta över de resultat vi uppnått tillsammans med våra patienter, och de många vittnesmålen om hur vår rehabilitering varit avgörande för deras återhämtning.

Ett svårt beslut från politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden: Under 2023 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm att avveckla vårdvalet för specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom till mars 2025. Detta beslut innebär att Kognitiva Teamet Rehab, med tyngd i hjärtat, tvingas stänga sina dörrar den 30 juni 2024. Trots våra ansträngningar att visa på den positiva inverkan vår specialiserade rehabilitering har, har vi inte lyckats påverka beslutet. Vi är djupt bekymrade över hur detta beslut kommer påverka vårdkvalité och tillgänglighet för patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta i framtiden.

Framtiden för våra patienter:  Framöver kommer patienter med utmattningssyndrom huvudsakligen att tas omhand av primärvården, medan de svårast sjuka kommer att hänvisas till psykiatrin. Patienter med långvarig smärta kommer att tas omhand av Region Stockholm, genom en ännu ej etablerad smärtutredningsklinik.

Viktigt för patienter under pågående rehabilitering: För patienter som för närvarande genomgår rehabilitering hos oss, vill vi försäkra er om att ni kommer att kunna fullfölja ert program som planerat. Vi står fasta i vårt åtagande att erbjuda högkvalitativ rehabilitering fram till vår sista dag.

Framtiden för Kognitiva Teamet: Kognitiva Teamet kommer att fortsätta sitt uppdrag att förbättra hälsa och livskvalitet för patienter, om än i en annan form. Vi kommer inom kort att dela med oss av hur vår verksamhet kommer att transformeras och fortsätta att göra skillnad i människors liv. Kognitiva Teamet Primärvård fortsätter bedriva sin verksamhet där vi varje år hjälper tusentals patienter mot bättre psykisk hälsa.

Vi vill tacka våra patienter och remittenter för förtroendet.

Ledning och personal

Specialistmottagning för långvarig smärta, stress eller utmattningssyndrom

Problem med långvarig smärta eller stress? Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet för specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Frikort och patientavgifter gäller.

 

Sara, 43, smärtpatient

“Jag åt mycket värktabletter innan jag genomgått rehabiliteringen hos Kognitiva Teamet Rehab. Idag äter jag nästan inga alls.”

Förskolechef, utmattningspatient

“Behandlingen i grupp gjorde att jag förstod att jag inte var ensam. Det fanns också de som hade det värre än jag.”

Åtta års misslyckade behandlingar är glömda

”Idag känner hon bara en stor tacksamhet till Kognitiva Teamet Rehab för att ha fått hjälp med att hantera sin kroniska huvudvärk”

Erik, 58, utmattningspatient

“Då hände något i kroppen. Då blev jag glad. Livet blev roligt igen.”

För dig som är arbetsgivare

Kognitiva Teamet Rehab är specialister på att förebygga och behandla arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa. Vi har lång erfarenhet av att stödja arbetsgivare i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och av att rehabilitera enskilda medarbetare som blivit sjuka. Kognitiva Teamet Rehab är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktad rehabilitering, vilket gör det möjligt för arbetsgivare att få ekonomiskt bidrag för inköp av företagshälsovård. Det ekonomiska bidraget är 10.000 kr per medarbetare och år, och 200 000 kr per arbetsgivare och år. Läs mer om det ekonomiska bidraget här.

gruppbild-1140x624

Om Kognitiva Teamet

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärtdiagnos. Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering. Kognitiva Teamet Rehab är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och arbetar i enlighet med Socialstyrelsens förordningar, riktlinjer och rekommendationer.

95%

av patienterna som har genomgått behandling hos oss har ett mycket gott eller ganska gott intryck av Kognitiva Teamet Rehab

97%

av patienterna som har genomgått rehabilitering hos oss  kan tänka sig att rekommendera rehabiliteringen till någon med liknande problem (2021)

93%

av patienterna som har genomgått smärtrehabilitering hos oss anser sig ha en bättre livssituation efter rehabiliteringen (2021)

Inloggningsida för Smärtrehab