Vi gör vårt bästa för att du skall känna dig trygg när du besöker oss

Information till dig som kommer till bedömning eller genomgår rehabiliteringsprogram

Vi följer Regions Stockholms smittskyddsläkares rekommendationer för att du skall få fortsatt god vård som är trygg och med hög kvalité.

Våra medarbetare använder munskydd och vi rekommenderar starkt att du som patient gör detsamma. Du hittar munskydd i väntrum och behandlingsrum.
OBS att dessa efter användning slängs i papperskorg med lock.

Fortsätt att hålla avstånd till varandra på mottagningen och var noga med handhygien.
Stanna hemma när du är sjuk

Fortsatt varmt välkommen till oss!

Anna-Karin Thysell
Verksamhetschef
Kognitiva Teamet Rehab
anna-karin.thysell@ktrehab.se