Just nu har vi driftstörning på Min sida för vissa patienter med pågående rehabilitering. Vi arbetar på en lösning.

Smärtrehab

Hjärnan talar om att det gör ont

 • Smärtsignalerna startar i kroppen när smärtnerverna stimuleras.
 • I ryggmärgen kopplas smärtimpulserna om till nya nervbanor, som leder smärtsignaler vidare till hjärnan och till musklerna.
 • Musklernas reaktioner kallas för reflexer. Ett exempel på det är att man drar undan handen som lagts på en het platta redan innan man hunnit känna att det gör ont.
 • Signalerna som når hjärnan bearbetas och tolkas där. Hjärnan gör oss medvetna om vad vi upplever och vi kan sätta smärtan i ett sammanhang.
 • Hjärnan skickar också ut signaler om hur kroppen ska reagera på smärtupplevelsen.

Akut och långvarig smärta

 • Smärta kan delas in i akut och långvarig smärta.
 • Akut smärta beror till exempel på en vävnadsskada, en inflammation eller en operation. Den varar från en kort stund upp till några veckor.
 • Vanliga smärtlindrande mediciner som Alvedon och Ipren brukar ha god effekt på akut smärta.
 • Långvarig smärta har funnits kvar i 3-6 månader eller längre och har spridit sig över ett större område.
 • Den ursprungliga skadan kan ha läkt men smärtupplevelsen kvarstår. Det går inte att säga att smärtan beror på den ursprungliga skadan och man hittar inte alltid orsaken till smärtan vid röntgen.
 • Reumatism, artros, migrän och fibromyalgi är exempel på långvarig smärta.
 • Vid långvarig smärta har det skett en förändring i nervsystemet som gör att smärtsignalerna förstärks.
 • Kroppens egna smärtlindrande system fungerar sämre. Vanliga smärtlindrande mediciner har sämre effekt. Andra mediciner som dämpar signaler i hjärnan kan ge bättre smärtlindring.
 • Långvarig smärta kan påverka ditt mående på flera sätt. Du kan blir tröttare, känna dig orolig och nedstämd och få sämre minnes- och koncentrationsförmåga.
 • Hur du mår påverkar din smärtupplevelse. Smärta är svårare att hantera för den som inte är i psykisk blandas och det kan i sin tur bidra till att smärtan håller i sig och blir långvarig.
Tolkningen av smärtan påverkar smärtupplevelsen

Smärtan tolkas i vår hjärna. Känslor som stress och rädsla förstärker smärtupplevelsen. Om orsaken till smärtan är känd och är ofarlig kan det minska smärtupplevelsen och göra att smärtan är lättare att stå ut med.

Kroppen kan själv reglera smärta

 • Forskarna är eniga om att det finns en så kallas grindmekanism i ryggmärgen. Den fungerar som en volymkontroll eller omkopplingsstation.
 • Smärtsignalerna i hjärnan kan stoppas i grindmekanismen genom att andra nervfibrer aktiveras, till exempel de som förmedlar beröring.
 • Alla nervsignaler får då inte plats, smärtupplevelsen kan konkurreras ut och alltså leda till minska smärta.
 • Metoder som används för detta är värme, kyla, massage, TENS, akupunktur och vibration.
 • Även i hjärnan finns grindmekanismer som påverkar aktiviteten i smärtsystemet. Bland annat kan hjärnan producera egen smärtlindring.

Inloggningsida för Utmattningssyndrom

Inloggningsida för Smärtrehab