Torsdag 16 februari 2023 har mottagningen ingen telefontid på grund av utbildningsdag. Du når oss via meddelandefunktionen i 1177.

Långvarig smärta

Vad är långvarig smärta? 

Långvarig smärta ses numera som en egen sjukdom och innebär att du har haft ont varje dag under en period på minst tre till sex månader. Det går inte alltid att hitta en tydlig orsak till smärtan, men ofta rör det sig om sjukdomar som till exempel reumatism, artros, migrän och fibromyalgi. Smärtan kan ha spritt sig till flera delar av kroppen och kan tillfälligt öka vid belastning. 

Långvarig smärta – Symtom

Långvarig smärta kan ge symtom som trötthet, oro, nedstämdhet och sämre minnes- och koncentrationsförmåga. Hur du mår påverkar din smärtupplevelse. Smärta är svårare att hantera för den som inte är i psykisk balans och det kan i sin tur bidra till att smärtan håller i sig och blir långvarig.

Vid långvarig smärta har det skett en förändring i nervsystemet som gör att smärtsignalerna förstärks. Kroppens egna smärtlindrande system fungerar sämre. 

Hur smärtsignaler fungerar vid långvarig smärta:

  • Smärtsignalerna startar i kroppen när smärtnerverna stimuleras.  
  • I ryggmärgen kopplas smärtimpulserna om till nya nervbanor, som leder smärtsignaler vidare till hjärnan och till musklerna.  
  • Musklernas reaktioner kallas för reflexer. Ett exempel på det är att man drar undan handen som lagts på en het platta redan innan man hunnit känna att det gör ont.  
  • Signalerna som når hjärnan bearbetas och tolkas där. Hjärnan gör oss medvetna om vad vi upplever och vi kan sätta smärtan i ett sammanhang.  
  • Hjärnan skickar också ut signaler om hur kroppen ska reagera på smärtupplevelsen.
  • Smärtan tolkas i vår hjärna. Känslor som stress och rädsla förstärker smärtupplevelsen. Om orsaken till smärtan är känd och är ofarlig kan det minska smärtupplevelsen och göra att smärtan är lättare att stå ut med.    

Akut och långvarig smärta – Vad är skillnaden?

Smärta kan delas in i akut och långvarig smärta. Medan långvarig smärta, eller kronisk smärta som det kallas i folkmun, betraktas som en sjukdom som håller i sig under en längre period, kan akut smärta bero på exempelvis en tillfällig vävnadsskada, en inflammation eller en operation.

Nedan har vi listat ett antal andra punkter som särskiljer akut smärta från långvarig smärta:  

  • Akut smärta beror till exempel på en vävnadsskada, en inflammation eller en operation. Den varar från en kort stund upp till några veckor.  
  • Vanliga smärtlindrande mediciner som Alvedon och Ipren brukar ha god effekt på akut smärta.  
  • Vid långvarig smärta har det skett en förändring i nervsystemet som gör att smärtsignalerna förstärks. Man hittar inte alltid orsaken till smärtan vid röntgen.  
  • Vanliga smärtlindrande mediciner har sämre effekt. Andra mediciner som dämpar signaler i hjärnan kan ge bättre smärtlindring. 

Långvarig smärta – Behandling

Lider du av långvarig smärta som inte syns men som påverkar dig i vardagen? Det finns en rad olika metoder för behandling av långvarig smärta. En av dessa metoder är ACT – en behandling som syftar till att acceptera smärtan. Genom att tolka smärtan på ett nytt sätt och lägga fokus på det som går att påverka förändras smärtupplevelsen. Läs mer om vår ACT-behandling vid långvarig smärta här. Vi erbjuder även rehabilitering beroende på hur dina symtom ser ut.

Genom att anmäla dig till vår smärtrehab har du möjlighet att söka dig till vår mottagning utan remiss. Du fyller enkelt i formuläret med de besvär du har. Remissen granskas av specialistläkare som gör en bedömning hur vi kan hjälpa dig.

Du behöver ingen remiss du kan söka till oss direkt

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.
Du behöver ingen remiss för att komma hit. Klicka på en av knapparna nedan för att söka hit. Välkommen!

Inloggningsida för Smärtrehab