Just nu har vi driftstörning på Min sida för vissa patienter med pågående rehabilitering. Vi arbetar på en lösning.

Utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som kan uppstå om man stressat en längre tid utan tillräcklig återhämtning. Stressen ska ha pågått i minst sex månader, hos vissa kan den ha pågått i flera års tid. Vid utmattningssyndrom har man en kombination av fysiska, psykiska och kognitiva symtom. Det kan vara till exempel trötthet, värk, yrsel, att man blir irriterad eller har koncentrationsproblem. Många känner av ökad ångest och nedstämdhet.

Utmattningens tre faser

Fas 1, förstadium: Man känner av olika besvär under en tid, till exempel huvudvärk eller sömnproblem, men kan ändå fungera i vardagen.

Fas 2, akuta fasen: En del som insjuknar i utmattning gör det väldigt plötsligt – de kan inte hitta vägen eller får en kraftig panikattack. Andra insjuknar gradvis. Det kan vara svårt att förstå vad symtomen beror på och det kan ta tid att förstå att tillståndet hänger ihop med till långvarig stress. Det kan också ta tid att acceptera att man behöver ta sina symtom på allvar. I den akuta fasen av utmattningssyndrom är det viktigt med avlastning och vila.

Fas 3, rehabiliteringsfasen: När de akuta symtomen blivit bättre befinner man sig i den så kallade rehabiliteringsfasen, där många upplever att symtomen kommer och går. Man kan känna sig bättre vissa dagar eller stunder, och sen bli försämrad igen. På lite längre sikt är prognosen vid utmattningssyndrom god – man kan bli helt återhämtad.

Diagnoskriterier för utmattningssyndrom

Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen utmattningssyndrom ska kunna ställas.

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen Har utvecklas till följds av en eller flera identifiera bara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader,

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängs återhämtningstid i samband med psykisk belastning.

C. Minst fyra följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

1. Koncentrationssvårigheter och minnesstörning

2. Påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress

3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet

4. Sömnstörning

5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet

6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t e x missbruksdrog, medicinering) eller någon annan somatisk sjukdom/skada (t e  x hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi  eller generaliserad ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Du kan söka till oss direkt,
behövs ingen remiss.

Ring oss på tel: 08-600 03 00 Frikort och besöks avgift landstinget gäller.

Inloggningsida för Utmattningssyndrom

Inloggningsida för Smärtrehab