Torsdag 16 februari 2023 har mottagningen ingen telefontid på grund av utbildningsdag. Du når oss via meddelandefunktionen i 1177.

Utmattningssyndrom

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är ett tillstånd som kan uppstå om man stressat en längre tid utan tillräcklig återhämtning. Stressen ska ha pågått i minst sex månader, hos vissa kan den ha pågått i flera års tid. Vanliga symtom på utmattning är en kombination av fysiska, psykiska och kognitiva besvär. Det kan vara till exempel trötthet, värk, yrsel, att man blir irriterad eller har koncentrationsproblem. Många känner av ökad ångest och nedstämdhet. 

Utmattningssyndrom faser

Utmattningssyndrom delas upp i tre faser som beskriver olika stadier av tillståndet. Symtomen ofta utvecklas ofta gradvis under en längre period. Läs mer om de olika faserna nedan.

Fas 1: Förstadium

Tidiga symtom på utmattning kan vara att du känner av olika besvär under en tid, till exempel huvudvärk eller sömnproblem, men kan ändå fungera i vardagen.

Fas 2: Akuta fasen

I den akuta fasen vid utmattningssyndrom insjuknar vissa personer plötsligt – de kan inte hitta vägen eller får en kraftig panikattack. Andra insjuknar gradvis. Det kan vara svårt att förstå vad symtomen beror på och det kan ta tid att förstå att tillståndet hänger ihop med till långvarig stress. Det kan också ta tid att acceptera att man behöver ta sina symtom på allvar. I den akuta fasen av utmattningssyndrom är det viktigt med avlastning och vila.

Fas 3: Rehabiliteringsfasen

När de akuta symtomen blivit bättre befinner man sig i den så kallade rehabiliteringsfasen, där många upplever att symtomen kommer och går. Man kan känna sig bättre vissa dagar eller stunder, och sen bli försämrad igen. På lite längre sikt är prognosen vid utmattningssyndrom god. Då övergår ofta utmattningssyndrom till en återhämtningsfas.

Kriterier för utmattningssyndrom

Nedan går vi igenom våra kriterier för utmattningssyndrom. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas. 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen Har utvecklas till följds av en eller flera identifiera bara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader,

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängs återhämtningstid i samband med psykisk belastning.

C. Minst fyra följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

  1. Koncentrationssvårigheter och minnesstörning
  2. Påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
  3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet
  4. Sömnstörning
  5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
  6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
 

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t e x missbruksdrog, medicinering) eller någon annan somatisk sjukdom/skada (t e  x hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi  eller generaliserad ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Behandling vid utmattningssyndrom

I vår behandling vid utmattningssyndrom utför vi rehabilitering både i grupp och individuellt. Vi arbetar tillsammans med olika yrkesgrupper som sätter upp ett gemensamt mål för din behandling. I vår rehabiliteringsprocess ingår kontakt med läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut i grupp och individuellt. Du får bland annat träna mindfulness och medicinsk yoga. Vårt mål är att behandlingen ska ge goda kunskaper och verktyg för återhämtning från utmattningssyndrom. Läs mer om vår rehabilitering.

Du behöver ingen remiss du kan söka till oss direkt

Kognitiva Teamet Rehab är en specialistmottagning inom vårdvalet specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom.
Du behöver ingen remiss för att komma hit. Klicka på en av knapparna nedan för att söka hit. Välkommen!

Inloggningsida för Smärtrehab